Nasza strona używa plików Cookie do celów statystycznych. Możesz wyłączyć pliki Cookie w ustawieniach Twojej przeglądarki.

Inżynieria
najwyższej
próby.

Praca

Szukamy osób do pracy na stanowisku:

Pracowników fizycznych:

Inżynier budowy

Zakres głównych obowiązków:

 • kontrola jakości, terminowości i stanu zaawansowania robót budowlanych zgodnie z przyjętym harmonogramem
 • przeprowadzanie odbiorów wewnętrznych w sposób przewidziany procedurami jakościowymi
 • przygotowanie wykonanych robót do odbiorów inwestorskich
 • sporządzanie obmiarów, zestawień materiałowych i cenowych
 • rozliczanie wykonanych robót, materiałów, sprzętu, podwykonawców
 • zapewnienie i zorganizowanie transportu niezbędnych materiałów na stanowiska pracy
 • dbałość o bezpieczeństwo oraz prawidłową eksploatację sprzętu
 • rzetelne i sumienne wykonywanie zadań zleconych przez przełożonych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i dokumentacją techniczną
 • inne obowiązki wypływające z wdrożonego i utrzymywanego Systemu Zarządzania Jakością

Od kandydatów oczekujemy:

 • minimum rocznego doświadczenia zawodowego zdobytego w budownictwie
 • wykształcenia wyższego kierunkowego – Budownictwo
 • mobilności geograficznej – niekwestionowany atut
 • wiedzy technicznej w zakresie robót budowlanych
 • znajomości języka angielskiego – niekwestionowany atut
 • bardzo dobrej organizacji pracy
 • komunikatywności oraz umiejętności pracy w zespole
 • zaangażowania oraz inicjatywy w działaniu

Pracownikom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie
 • możliwość poszerzania doświadczenia we współpracy z zespołem specjalistów i ekspertów, zapewniającego gwarancję zawodowego i osobistego rozwoju
 • możliwość budowania pozycji zawodowej w firmie o ugruntowanej pozycji
 • warunki zatrudnienia adekwatne do posiadanego doświadczenia, zawodowych kompetencji oraz osobistego zaangażowania w powierzone obowiązki

Warunkiem jest również posiadanie czynnego prawa jazdy kat. "B", samodzielność w wykonywaniu powierzonych prac, samodyscyplina, kultura osobista.

Projektant / Asystent Projektanta - Konstrukcje

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie uzgodnień z inwestorem, firmami wykonawczymi oraz innymi biurami projektowymi
 • Wykonywanie dokumentacji rysunkowej, w tym dokumentacji warsztatowej w programie AutoCAD 3D
 • Wykonywanie obliczeń statycznych w programie Rm-3D, Rm-Win,. Obsługa programu ROBOT będzie dodatkowym atutem
 • sporządzanie i analiza dokumentacji rysunkowej
 • weryfikacja projektu i przedmiarów pod kątem wymagań Programu Funkcjonalno Użytkowego na etapie przetargowym i realizacyjnym
 • przygotowanie wycen i porównania wariantów cenowych
 • wykonanie drobnych prac projektowych
 • przygotowanie optymalizacji projektowych
 • przedmiarowanie
 • przygotowanie raportów z prowadzonych prac

Wymagania:

 • Ukończone studia magisterskie na kierunku Budownictwo, specjalność: Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (warunek konieczny) lub studenci ostatniego semestru tej specjalności
 • Znajomość języka niemieckiego lub angielskiego na poziomie średniozaawansowanym - niekwestionowany atut
 • Mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku asystent projektanta konstrukcji żelbetowych prefabrykowanych
 • Umiejętność logicznego myślenia
 • Wyobraźnia przestrzenna
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Komunikatywność
 • Doświadczenie w pracy na budowie oraz wykonywaniu obliczeń statycznych będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • Możliwość zdobycia doświadczenia przy wykonywaniu różnorodnych projektów
 • Możliwość zdobycia praktyki do uprawnień projektowych

Warunkiem jest również posiadanie czynnego prawa jazdy kat. "B", samodzielność w wykonywaniu powierzonych prac, samodyscyplina, kultura osobista.

Cieśla/Zbrojarz - Brygadzista

Wymagania:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku
 • prowadzenie ekip zbrojarskich
 • umiejętność czytania rysunku technicznego
 • gotowość do pracy na terenie całego kraju
 • doświadczenie na prefabrykacji mile widziana

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pakiet niezbędnych narzędzi do pracy
 • zakwaterowanie
 • bardzo dobre wynagrodzenie
 • długoletnią współpracę i miłą atmosferę

Pracownik ogólnobudowlany - wykończenia wnętrz

Wymagania:

 • samodzielny montaż suchej zabudowy
 • kładzenie gładzi gipsowych
 • malowanie
 • tapetowanie
 • układanie paneli
 • podstawowa wiedza na temat instalacji elektrycznych
 • podstawowa wiedza na temat instalacji wod-kan
 • doświadczenie zawodowe w w/w obowiązkach
 • odpowiedzialność, dokładność, niezawodność i punktualność
 • umiejętność obsługi urządzeń z branży budowlanej
 • wykształcenie w kierunku budowlanym lub pokrewnym będzie atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pakiet niezbędnych narzędzi do pracy
 • zakwaterowanie
 • bardzo dobre wynagrodzenie
 • długoletnią współpracę i miłą atmosferę

Pracownik ogólnobudowlany - płytkarz

Wymagania:

 • samodzielne układanie płytek
 • wykonywanie izolacji powierzchni
 • układanie izolacji w płynie i żywic
 • podstawowa wiedza na temat instalacji elektrycznych
 • podstawowa wiedza na temat instalacji wod-kan
 • doświadczenie zawodowe w w/w obowiązkach
 • umiejętność pracy na samodzielnym stanowisku
 • odpowiedzialność, dokładność, niezawodność i punktualność
 • umiejętność obsługi urządzeń z branży budowlanej
 • wykształcenie w kierunku budowlanym lub pokrewnym
 • wykształcenie w kierunku budowlanym lub pokrewnym będzie atutem

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • pakiet niezbędnych narzędzi do pracy
 • zakwaterowanie
 • bardzo dobre wynagrodzenie
 • długoletnią współpracę i miłą atmosferę

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie swojego CV oraz listu motywacyjnego na adres: office@imercon.pl.

Uprzejmie prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli:

"Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w mojej ofercie pracy, przez Imercon Sp. z o.o. oraz podmioty działające w ramach Imercon Sp. z o.o., mające swoją siedzibę na terytorium UE, w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji na stanowiska pracy w Imercon Sp. z o.o. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Imercon Sp. o.o., z siedzibą w Swadzimiu przy ul. Parkowej 4 oraz że przysługuje mi prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie." (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz.883).

Oferty nie zawierające podpisanej klauzuli nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.