2022/07/15

Rozpoczęcie budowy restauracji McDonald’s w Świebodzinie przy ul. Wojska Polskiego

2022/06/30

Podpisanie umowy na realizację restauracji sieci McDonald’s, ul. Wojska Polskiego w Świebodzinie

2022/06/30

Podpisanie aneksu do umowy na realizację rozbudowę obiektu biurowego i budowę hali serwisowej  dla ALIWOJ TRANS w Tarnowie Podg. ul. Poznańska

2022/06/10

Zakończenie budowy i oddanie do użytku restauracji McDonald’s, Aleja Jana Pawła II w Iławie
© ImerCon | Engineering Company 2019