Jako Generalny Wykonawca jesteśmy odpowiedzialni za cały proces realizacji inwestycji od projektu po oddanie obiektu do użytkowania.

Jakie korzyści przyniesie Ci korzystanie z naszych usług?

Jako Generalny wykonawca jesteśmy odpowiedzialni za koordynację wszystkich etapów projektu, w tym planowania inwestycji, uzyskania pozwoleń, projektowania, realizacji prac branżowych i budowlanych oraz kontroli jakości. To my zapewniamy, że wszystkie elementy procesu harmonijnie współpracują i są zgodne z harmonogramem.

W ramach generalnego wykonawstwa zawieramy umowy z podwykonawcami i dostawcami, którzy wykonują konkretne zadania w ramach projektu. To my zobowiązujemy się do wybierania odpowiednich specjalistów i monitorowania ich pracy.

Bierzemy na siebie znaczną część ryzyka i odpowiedzialność za poprawne wykonanie projektu, spełnienie terminów oraz jakość i bezpieczeństwo pracy. To my ponosimy konsekwencje ewentualnych opóźnień lub niedociągnięć.

Model generalnego wykonawstwa często obejmuje zarówno prace budowlane, jak i instalacyjne, elektryczne i inne specjalistyczne co umożliwia Tobie jako Inwestorowi skorzystanie z kompleksowej oferty bez konieczności zmagania się z wieloma różnymi podwykonawcami.

Jesteśmy głównym punktem kontaktowym, co skróca łańcuch decyzyjny 
i ułatwia komunikację.

To wyróżniające cechy kompleksowej obsługi inwestycji. Ty jako Inwestor minimalizujesz ryzyko i wysiłek związany z zarządzaniem różnymi podwykonawcami i dostawcami. Oszczędzasz czas i budżet.

Wielobranżowe projekty budowlane i wykonawcze obejmują współpracę wielu specjalistów branżowych  w celu stworzenia kompleksowego rozwiązania.

W takich projektach łączone są różnorodne dziedziny: architektura, konstrukcje, instalacje elektryczne, sanitarne, wentylacje klimatyzacyjne a także inne elementy niezbędne do stworzenia kompletnego obiektu budowlanego.

Istotnym wyzwaniem jest koordynacja działań między różnymi branżami.

Wielobranżowy projekt musi uwzględniać,
jak różne systemy i instalacje będą ze sobą współpracować. Działa to na korzyść efektywności, unika błędów oraz minimalizuje ryzyko kolizji i konfliktów podczas realizacji.

Nadzór autorski jest prowadzony przez autora projektu architektonicznego lub inżynierskiego, który był odpowiedzialny za stworzenie projektu. Ma on na celu zapewnienie, że projekt jest realizowany zgodnie z intencją i założeniami autora.

Nadzór autorski obejmuje monitorowanie prac budowlanych pod kątem zgodności z projektem, zapewnienie jakości wykonania oraz rozwiązywanie ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.

Nadzór inwestorski to nadzór prowadzony przez reprezentanta inwestora, czyli osoby lub podmiotu finansującego i zlecającego realizację projektu.

Celem nadzoru inwestorskiego jest dbanie o interesy Inwestora oraz zapewnienie, że cały proces budowlany jest zgodny z zamówieniem, harmonogramem i standardami jakości. Nadzór inwestorski może obejmować aspekty:

  • techniczne
  • finansowe
  • organizacyjne
  • prawne

Współpraca między nadzorem autorskim a inwestorskim jest kluczowa, aby zapewnić kompleksowe zarządzanie procesem budowlanym oraz skutecznie rozwiązywać ewentualne problemy czy wyzwania.